Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/m/k/u70128/public_html/libraries/Trash.php on line 96
4, Ochrana osobných údajov - MK baits - Stránka pre milovníkov tvrdej kaprariny

4, Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

1, V elektronickom internetovom obchode mkbaits.sk (ďalej len"e-shop") plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. V tomto dokumente sa dozviete na čo údaje využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb e-shopu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri registrácii v e-shope nasledujúce údaje:

1, Ako fyzická osoba: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu).  Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.
2, Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať znovu pri každom nákupe v e-shope, sú tieto údaje uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.

III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

1, E-shop ponúka momentálne jeden spôsob platby - úhrada za Váš nákup formou dobierky. Táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza e-shop ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o vašich kreditných kartách, účtoch a s autorizačnými údajmi zo systému Internetbankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a bankou.

 IV. Poskytovanie Vašich osobných údajov iným

1, Vaše osobné dáta sú v rámci e-shopu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom  s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitým týchto služieb.
2, Prevádzkovateľ e-shopu nepredáva, nezverejňuje ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.

3, Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, tieto štatistické údaje slúžia výhradne pre potrebu prevádzkovateľa e-shopu. Táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 V. Údaje o Vašej činnosti v e-shope

1, Počas vášho používania e-shopu sú zhromažďované Vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.
2, Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.

 VI. Záverečné ustanovenia

1, MK baits s.r.o., ako prevádzkovateľ obchodu si váži Vašu dôveru a chráni Vaše osobné dáta pred zneužitím.
2, Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretej strane.
3, Používaním e-shopu, resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vaších nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.


Prípadné zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

v Košiciach , dňa: 01.03.2011